Loading...

NHÀ ĐẦU TƯ TÀI NĂNG (SIV)

Chương trình Nhà đầu tư Tài năng (Significant Investor Visa ) được xây dựng nhằm mục đích thu hút những doanh nhân có tài của nước ngoài nhập cư vào Úc để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.