Loading...

DOANH NHÂN CÓ BẢO LÃNH (THỊ THỰC 188)

Doanh nhân có bảo lãnh (thị thực 188) là chương trình định cư Úc được xây dựng nhằm mục đích thu hút những doanh nhân nước ngoài nhập cư vào Úc để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.