Loading...

ĐỊNH CƯ NEW ZEALAND DIỆN ĐẦU TƯ (INVESTOR 2)

New Zealand – quốc đảo phía đông của Úc mang đến cơ hội để các nhà đầu tư nước ngoài lấy được thị thực định cư của quốc gia này với chương trình Thị thực định cư diện đầu tư (Investor 2).