Loading...

ĐỊNH CƯ BỒ ĐÀO NHA

Chương trình Giấy phép Định cư Vàng (Gloden Visa) của Bồ Đào Nhan được cấp theo quy định của Bộ Ngoại Giao thông qua Cục Lãnh sự và Cơ quan Đầu tư và Thương mại Bồ Đào Nha (AICEP) áp dụng vào tháng 10 năm 2012...