Loading...

CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG TRÚ TẠI CYPRUS (ĐẢO SÍP)

Chương trình định cư tại Cyprus cấp tư cách thường trú nhân bảo đảm cho những người không mang quốc tịch Châu Âu trong vòng 2 tháng với điều kiện người đó có khoản đầu tư vào bất động sản, bảo đảm và duy nhất trị giá 300,000 Euro...