Loading...

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CANADA – ĐỊNH CƯ TỈNH BANG

Tại nhiều tỉnh bang ở Canada có chương trình định cư với những điều kiện khác nhau nhằm thu hút các doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới về nhập cư vào tỉnh bang của mình, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế địa phương...