Loading...

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ EB-5

Chương trình EB-5 (viết tắt của Employment Base Fifth) là chương trình xin thẻ Xanh Mỹ an toàn và nhanh nhất dành cho người nước ngoài đến Mỹ theo hình thức đầu tư...